Het Europees Sociaal Fonds van de Europese Commissie is bedoeld om de werkgelegenheid in de lidstaten te bevorderen. De afgelopen jaren is voor Nederland een aanzienlijk bedrag beschikbaar gesteld voor projecten die zijn gericht op instroom in de arbeidsmarkt en behoud van werk. Ook de Nederlandse scholen voor Praktijkonderwijs kunnen hier gebruik van maken.

De Baanbreker heeft in het verleden meegedaan met diverse projecten die met succes zijn afgerond.De succesvolle invoering van het Baanhuis is daar een voorbeeld van. Ook de komende jaren maken we gebruik van de mogelijkheden die het ESF ons biedt