De Baanbreker wil een school zijn waar gezond eten en drinken gemakkelijk is. Dit draagt bij aan een gezonde ontwikkeling en leefstijl voor iedereen. Om deze reden werken we volgens de Richtlijn Eetomgevingen voor Scholen, opgesteld door het Voedingscentrum.

Hoe doen wij dat?
Leerlingen leren tijdens verschillende lessen wat gezond eten en drinken is en hoe je de beste keuze kunt maken. Tijdens de pauze kunnen zij dit in de praktijk brengen. De Gezonde Schoolkantine biedt binnen de verschillende productgroepen (zoals dranken, brood, zuivel) minstens één betere keuze aan. Betere keuzes zijn gedefinieerd door het Voedingscentrum en worden tijdens de pauze op opvallende plaatsen in het schap en bij de kassa aangeboden. Ieder jaar wordt het winkelaanbod gecheckt en aan de hand van de Kantinescan jaarlijks geëvalueerd en eventueel aangepast. Dit wordt teruggekoppeld aan directie. Zo blijft een gezonde schoolkantine geborgd. Ook hebben wij de ambitieverklaring 2021-2025 ondertekend. 

EU Schoolfruit
Dit schooljaar zijn wij voorzien van schoolfruit op de Baanbreker. Dit fruit wordt aangeboden door ‘EU-schoolfruit’ en is bedoeld om leerlingen meer groenten en fruit te laten eten op school.
Het fruit wordt niet alleen gebruikt voor de horeca lessen en de catering. Ook kunnen leerlingen de hele dag onbeperkt groenten en fruit pakken. Ook volgend schooljaar zullen wij weer met veel plezier goed gebruik maken van EU-schoolfruit.

Hoe komt gezondheid terug in de lessen?
Bij het vak Cultuur en Maatschappij wordt aandacht besteed aan gezonde voeding en werken de leerlingen met het programma ‘Weet wat je eet’.
Bij het vak Horeca wordt aandacht besteed aan wat er in gezonde voeding zit en hoe lekker je gezond kunt koken. De leerlingen bereiden onder andere soep en gezonde broodjes voor in de Gezonde Schoolkantine. Het vak PVH (persoonlijke verzorging en huishouden) besteedt aandacht aan smaken en toevoegingen van voedingsstoffen in voeding. Er zijn regelmatig voorlichtingslessen over roken, alcohol en drugs.
Tijdens de gymlessen is er aandacht voor voldoende lichaamsbeweging.
Tijdens de lessen Vrije Tijd activeert en stimuleert de school de leerling actief deel te nemen aan vrijetijdsbestedingen.

Wat is ook belangrijk?
Frituur en energiedrankjes zijn niet te koop.
Het gebruik van energiedrankjes wordt ontmoedigd.
Er is een watertappunt in de aula en in de winkel worden flesjes water verkocht.
De Baanbreker is een rookvrije school.

Signalering
Zowel in het eerste als in het derde leerjaar worden alle leerlingen (met hun ouder(s)/verzorger(s)) uitgenodigd door de aan school verbonden jeugdarts van de GGD. Tijdens dit consult op De Baanbreker is gezond leven een onderwerp van gesprek en worden onder andere lengte en gewicht gemeten. Naast deze periodieke controle, meldt de zorgcoördinator leerlingen aan voor een extra consult als er bijvoorbeeld zorgen zijn over gewicht of voedingsgewoonten. De jeugdarts adviseert vervolgens over verdere begeleiding.
In eerste instantie hebben alle medewerkers een signaleringsfunctie en gaat de mentor bij zorgen eerst het gesprek aan met leerling en ouder(s)/verzorger(s). Als de zorgen om de gezondheid vervolgens blijven bestaan, wordt dit gemeld bij het ondersteuningsteam zodat er verder actie kan worden genomen.

De Zilveren Schaal 
In 2021 hebben we Zilveren Schaal van de Gezonde Schoolkantine mogen ontvangen. Dit betekent dat we gaan voor een winkelaanbod met minimaal 80% aan betere keuzes, dat we altijd groente of fruit aanbieden en dat water drinken wordt gestimuleerd. Ook de aankleding van de Gezonde Schoolkantine verleidt tot een betere keuze.