Missie, waar staan we voor:
Dit zorgt ervoor dat een leerling van De Baanbreker wanneer hij de school verlaat:

  • zelfstandig functioneert in de  maatschappij
  • een passende arbeidsplaats verwerft en behoudt
  • invulling geeft aan zinvolle vrijetijdsbesteding
  • als burger een zinvolle bijdrage levert aan de maatschappij
  • een door de brancheorganisatie erkend certificaat heeft behaald

Visie, waar gaan we voor:
Met steun en sturing geeft de leerling invulling aan zijn eigen leerproces, omdat

we handelingsgericht werken en variëren in lesvorm
we samenwerken, zowel intern als met de maatschappij, we betrekken de omgeving
we leren van elkaar
we zorgen voor een veilige omgeving waar fouten maken mag
we een dynamische leer- en leefomgeving creëren waarin werken loont en inspanningen worden beloond
we door persoonlijke aandacht te geven, motiveren  en talenten aanspreken.
we mogelijkheid bieden om trots te zijn op het behaalde resultaat en de toekomstmogelijkheden die hierdoor ontstaan