Medezeggenschapsraad van de Baanbreker
De MR van de Baanbreker is een enthousiaste club mensen, die zich inzet voor het goed functioneren van de school (kwaliteit onderwijs, welzijn leerlingen, personeel, organisatie, communicatie). Hierover spreken wij met de directie en met de verschillende achterbannen (ouders en personeel). 

Taken van de Medezeggenschapsraad:
De MR houdt zich bezig met diverse zaken die school aangaan, zoals veranderingen in onderwijsdoelstellingen, schooltijdenregeling, inzet van de beschikbare personeelsformatie en de daarbij horende taakverdeling, begroting, arbeidsomstandigheden en veiligheid voor personeel en leerlingen, nieuwbouw of verbouwing van de school. Afhankelijk van het onderwerp heeft de MR advies- en/of instemmingsrecht. Alle rechten en plichten van de MR staan beschreven in de ‘Wet Medezeggenschap op Scholen’. 

Hoe werkt de Medezeggenschapsraad op de Baanbreker
De MR komt 6 keer per schooljaar voor MR vergaderingen samen. Deze vergaderingen zijn in principe openbaar. U bent welkom als u eens wilt zien hoe we werken. 

De MR wil namens haar achterbannen invloed uitoefenen op belangrijke ontwikkelingen. Communicatie met onze achterbannen is hiervoor zeer belangrijk. Wij nodigen u uit om (een van) de leden van de MR te benaderen met uw vragen/ opmerkingen en ideeën. 

GMR
De Baanbreker is een onderdeel van Stichting Willibrord. Stichting Willibrord heeft een Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR). Hier worden onderwerpen besproken die van belang zijn voor alle scholen in de stichting. Een lid van onze MR bezoekt deze vergaderingen.

Ledenlijst Medezeggenschapsraad

Personeelsgeleding (PMR):
Marten Kersten voorzitter   
Elly Slagter secretaris

Oudergeleding (OMR):
Kristel Bloembergen
Bas Kop (stopt in schooljaar 2020-2021)
Rogier Schinkel (stopt in schooljaar 2020-2021)

Er is een oudervacature: Vacature-ouders-OMR-2020-2021.pdf

De MR is bereikbaar via : Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Hoe kunt u zich opgeven voor een MR-vergadering?
U kunt zich opgeven tot uiterlijk 1 week  voor de MR vergadering via het e-mailadres  Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Het is niet mogelijk om zonder aanmelding een vergadering bij te wonen. 

Heeft u een idee, vraag of opmerking welke u tijdens de vergadering zou willen bespreken, wilt u dit dan bij uw aanmelding aangeven. Wilt u in mail ook aangeven wat u wilt bespreken. Dan kunnen wij kijken of dit mogelijk is.