Medezeggenschapsraad van de Baanbreker
De MR van de Baanbreker is een enthousiaste club mensen, die zich inzet voor het goed functioneren van de school (kwaliteit onderwijs, welzijn leerlingen, personeel, organisatie, communicatie). Hierover spreken wij met de directie en met de verschillende achterbannen (ouders en personeel). 

Taken van de Medezeggenschapsraad:
De MR houdt zich bezig met diverse zaken die school aangaan, zoals veranderingen in onderwijsdoelstellingen, schooltijdenregeling, inzet van de beschikbare personeelsformatie en de daarbij horende taakverdeling, begroting, arbeidsomstandigheden en veiligheid voor personeel en leerlingen, nieuwbouw of verbouwing van de school. Afhankelijk van het onderwerp heeft de MR advies- en/of instemmingsrecht. Alle rechten en plichten van de MR staan omschreven in de ‘Wet Medezeggenschap op Scholen’. 

Hoe werkt de Medezeggenschapsraad op de Baanbreker
De MR komt 6 tot 8 keer per schooljaar voor MR vergaderingen samen. Deze vergaderingen zijn in principe openbaar. U bent welkom als u eens wilt zien hoe we werken. 
De MR wil namens haar achterbannen invloed uitoefenen op belangrijke ontwikkelingen. Communicatie met onze achterbannen is hiervoor zeer belangrijk. Wij nodigen u uit om (een van) de leden van de MR te benaderen met uw vragen/ opmerkingen en ideeën. 

GMR
De Baanbreker is een onderdeel van Stichting Trinamiek. Stichting Trinamiek heeft een Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR). Hier worden onderwerpen besproken die van belang zijn voor alle scholen in de stichting. Als enige VO-school in deze stichting zijn wij toehoorder van deze GMR zodat wij op de hoogte blijven van de zaken die spelen binnen de stichting. 

Ledenlijst Medezeggenschapsraad
Personeelsgeleding (PMR)
Marten Kersten voorzitter     
Elly Slagter secretaris
Jochem Schilders

Oudergeleding (OMR)
Bas Kop
Rogier Schinkel
Vacature

De gehele MR is bereikbaar via : Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Voor zaken specifiek gericht aan de OMR: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.