Medezeggenschapsraad van de Baanbreker De MR van de Baanbreker is een enthousiaste club mensen, die zich inzet voor het goed functioneren van de school (kwaliteit onderwijs, welzijn leerlingen, personeel, organisatie, communicatie). Hierover spreken wij met de directie en met de verschillende achterbannen (ouders en personeel).

Taken van de Medezeggenschapsraad: De MR houdt zich bezig met diverse zaken die school aangaan, zoals veranderingen in onderwijsdoelstellingen, schooltijdenregeling, inzet van de beschikbare personeelsformatie en de daarbij horende taakverdeling, begroting, arbeidsomstandigheden en veiligheid voor personeel en leerlingen, nieuwbouw of verbouwing van de school. Afhankelijk van het onderwerp heeft de MR advies- en/of instemmingsrecht. Alle rechten en plichten van de MR staan beschreven in de ‘Wet Medezeggenschap op Scholen’.

Hoe werkt de Medezeggenschapsraad op de Baanbreker De MR komt 6 keer per schooljaar voor MR vergaderingen samen. Deze vergaderingen zijn in principe openbaar. U bent welkom als u eens wilt zien hoe we werken.

De MR wil namens haar achterbannen invloed uitoefenen op belangrijke ontwikkelingen. Communicatie met onze achterbannen is hiervoor zeer belangrijk. Wij nodigen u uit om (een van) de leden van de MR te benaderen met uw vragen/ opmerkingen en ideeën.

GMR De Baanbreker is een onderdeel van Stichting Willibrord. Stichting Willibrord heeft een Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR). Hier worden onderwerpen besproken die van belang zijn voor alle scholen in de stichting. Een lid van onze MR bezoekt deze vergaderingen.


Ledenlijst Medezeggenschapsraad


Personeelsgeleding (PMR):
Marten Kersten voorzitter
Elly Slagter secretaris

Oudergeleding (OMR):
Tamara Smit – van Egdom
Ilja Jansen

De MR is bereikbaar via: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
De OMR is bereikbaar via: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Hoe kunt u zich opgeven voor een MR-vergadering?
U kunt zich opgeven tot uiterlijk 2 weken voor de MR vergadering via het e-mailadres Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.. Het is niet mogelijk om zonder aanmelding een vergadering bij te wonen.