Vorige week was het op school 'Gezonde week'.  
De Baanbreker vindt het belangrijk dat de leerlingen leren wat ’gezond leven’ betekent. Wat bewust eten, beweging en gezond gewicht met elkaar te maken hebben. Maar ook wat er voor verschillende voedingsstoffen in eten zit , waar komt het vandaan of hoe het gemaakt wordt. Wat gebeurt er met je lichaam en gemoedstoestand als je iedere dag, chips, cola en patat met hamburger eet.
Bij verschillende vakken is hier op een leuke manier aandacht aan gegeven. Zo waren er smaaklessen, het eten en tekenen van fruit bij Beeldende vorming en natuurlijk in de sportles aandacht voor het verbranden van calorieën.

Deze hele week is er verkort lesrooster op De Baanbreker.
De lessen duren 50 minuten. Om 12.40 uur zijn de leerlingen uit.
Dit wegens de leerlingbesprekingen die plaats vinden in de middag. 

Vrijdag werd de tentoonstelling van de Stichting Vrijheidsfestival IJsselstein geopend. Ook de leerlingen van leerjaar 1 van de Baanbreker maakten een kunstwerk voor deze tentoonstelling over het thema Verzet. Burgemeester van Domburg opende vrijdag de tentoonstelling in aanwezigheid van enkele leerlingen.
De tentoonstelling is de komende weken nog te zien in het stadhuis.

Om je goed voor te kunnen bereiden op de keuze voor een branchecursus en stage heb je veel informatie nodig. Daarom was er vandaag voor de leerlingen van leerjaar 3 een 'Banendag'. Zij moeten binnenkort namelijk gaan kiezen welke richting ze volgend jaar op gaan.

Dhr. Moolhuijsen (stagekantoor) vertelde in een presentatie welke keuzes er allemaal zijn en bij welke baan je dat zou kunnen brengen. Daarna gingen alle leerlingen bij twee cursussen naar keuze een proefles draaien en informatie ophalen. Tot slot waren er oud-leerlingen en leerlingen uit leerjaar 5 die vertelden welke keuzes zij hadden gemaakt, welke stages ze hadden gelopen en welke baan ze nu hebben of welke studie ze gaan doen. Ook hebben ze verteld hoe ze zover zijn gekomen en tegen welke dingen ze zijn aangelopen.

Een informatieve dag voor leerjaar 3!

Afgelopen donderdag zijn we gestart met de leerlingenarena.
Bij dit project zitten vijf leerlingen (uit elk jaar 1) bij elkaar. Onder leiding van een docent discussiëren zij over drie stellingen die over onze school gaan. Vier andere docenten kijken en luisteren mee. De uitkomsten van de gesprekken worden meegenomen door de school. Op deze manier laten we de leerlingen meedenken over onze school.

Zoals u in de Agenda op de website heeft kunnen zien is er donderdag 15 maart een verkort rooster op school.

In de agenda staat dat de leerlingen vanaf 12.40 uur vrij zijn. Dit is helaas niet juist. I.vm. met een studiemiddag voor de leerkrachten is er donderdag geen verkort lesrooster maar vervallen het 3e en het 4e lesblok. Hierdoor zijn de leerlingen donderdag 15 maart vanaf 11.35 uur vrij.

Excuses voor de verkeerde informatie.