Om je goed voor te kunnen bereiden op de keuze voor een branchecursus en stage heb je veel informatie nodig. Daarom was er vandaag voor de leerlingen van leerjaar 3 een 'Banendag'. Zij moeten binnenkort namelijk gaan kiezen welke richting ze volgend jaar op gaan.

Dhr. Moolhuijsen (stagekantoor) vertelde in een presentatie welke keuzes er allemaal zijn en bij welke baan je dat zou kunnen brengen. Daarna gingen alle leerlingen bij twee cursussen naar keuze een proefles draaien en informatie ophalen. Tot slot waren er oud-leerlingen en leerlingen uit leerjaar 5 die vertelden welke keuzes zij hadden gemaakt, welke stages ze hadden gelopen en welke baan ze nu hebben of welke studie ze gaan doen. Ook hebben ze verteld hoe ze zover zijn gekomen en tegen welke dingen ze zijn aangelopen.

Een informatieve dag voor leerjaar 3!

Afgelopen donderdag zijn we gestart met de leerlingenarena.
Bij dit project zitten vijf leerlingen (uit elk jaar 1) bij elkaar. Onder leiding van een docent discussiëren zij over drie stellingen die over onze school gaan. Vier andere docenten kijken en luisteren mee. De uitkomsten van de gesprekken worden meegenomen door de school. Op deze manier laten we de leerlingen meedenken over onze school.

Zoals u in de Agenda op de website heeft kunnen zien is er donderdag 15 maart een verkort rooster op school.

In de agenda staat dat de leerlingen vanaf 12.40 uur vrij zijn. Dit is helaas niet juist. I.vm. met een studiemiddag voor de leerkrachten is er donderdag geen verkort lesrooster maar vervallen het 3e en het 4e lesblok. Hierdoor zijn de leerlingen donderdag 15 maart vanaf 11.35 uur vrij.

Excuses voor de verkeerde informatie.

Afgelopen dinsdag werd er door leerlingen uit jaar 1 en 2 een high tea georganiseerd voor gasten en vrijwilligers van de Zonnebloem.

Onder leiding van mvr. Vriend en mvr. Khadjé werden er verschillende hapjes en drankjes gemaakt. Ook waren er in de les al mooie etagères gemaakt om alles op te presenteren. Leerlingen ontvingen de gasten en begeleiden deze naar het lokaal. Gezamenlijk werd er gezellig gegeten en gepraat. 

Een mooi project dat dit jaar voor de derde keer door de Baanbreker georganiseerd werd.

Op donderdag 22 februari is het tijd voor het jaarlijkse schoolfeest. Ook nu wordt het schoolfeest weer georganiseerd door leerlingen van leerjaar 3.

Deze keer is het schoolfeest heel bijzonder, want het vindt plaats buiten school. De locatie is Catering Broere op de Voorstraat 14 in IJsselstein.
Het schoolfeest is van 19.30 tot 23.00 uur. Op school kan je binnenkort in de pauze in de aula een kaartje kopen. De kosten zijn 3 euro en daarvoor krijg je entree en 1 drankje gratis.

Op vrijdag hebben alle leerlingen het eerste blok vrij. Leerlingen uit jaar 4,5,6 hebben wel stage volgens de stagetijden. 

Jij komt toch ook?!

Vanaf 15 januari tot 3 maart exposeren een aantal leerlingen uit jaar 1,2 en 3 hun schilderijen in woon-zorgcentrum Ewoud in IJsselstein.

De opdracht die de leerlingen meekregen was: maak een schilderij met het thema 'De Tuin'. Hier zijn veel verschillende ideeën uit ontstaan en veel verschillende soorten schilderijen voort gekomen. Vandaag zijn we even gaan kijken met de exposerende leerlingen. Het was voor de leerling leuk om even te zien waar je schilderij nu hangt!

Iedereen is welkom om in de gang van de benedenverdieping even te komen kijken.