Op donderdag 20 juni is onze introductieavond voor de nieuwe leerlingen van schooljaar 2019-2020. De avond is van 18.50 uur tot 20.45 uur.
De leerlingen en hun ouders maken kennis met de mentoren, het lesprogramma voor leerjaar 1 en nemen een kijkje bij twee praktijkvakken.