Op woensdag 6 november doet ook de Baanbreker mee aan de landelijke staking in het primair en voortgezet onderwijs. 
Alle leerling zijn deze dag vrij, behalve de leerlingen die op deze dag stage lopen.

Alle ouders/ verzorgers hebben hierover een brief ontvangen.