Het insectenhotel is af!
De 1e jaars hebben les gehad bij het vak Groen over insecten. Waarom insecten belangrijk zijn, waar ze overwinteren en wat ze hiervoor nodig hebben. Daarna zijn de leerlingen onderleiding van de Groen docenten het hotel gaan maken.