Gelukkig mag, zo als het er nu uitziet, over twee weken de school weer open! Op 20 mei doet het Kabinet hier een uitspraak over.We hopen dat we vanaf 2 juni weer les mogen gaan geven op De Baanbreker. We vinden het fijn dat we onze leerlingen en medewerkers dan weer op school kunnen ontmoeten.

We maken op dit moment een plan hoe we de 1,5 meter school willen vorm geven. Dat vraag aanpassingen in de indeling van het gebouw, in het rooster en in de klassengrootte. Leerlingen zullen daardoor een deel van hun lessen kunnen gaan volgen. Dit plan bespreken we met de medewerkers en de ouders van de MR. Daarna zullen we ook de ouders/verzorgers en de leerlingen informeren. Dit zal zijn in de week voorafgaand aan 2 juni.