In de afgelopen periode hebben de veel leerlingen van De Baanbreker in allerlei richtingen en op allerlei niveaus examens gedaan. We hebben veel geslaagden te vieren!

De Horeca leerlingen op verschillende niveaus examen gedaan. Vijf leerlingen hebben hun proeve van bekwaamheid gedaan voor hun Entree Horeca opleiding en zijn daar met mooi cijfers voor geslaagd. Zesleerlingen hebben examen gedaan voor Keukenassistent (KAS) en hun diploma behaald.

Ook deden een aantal leerlingen examen voor de branche cursus Installatietechniek. De eindopdracht was het maken van een schakeling op een wandbord. Ook hierbij zijn alle leerlingen geslaagd!

De leerlingen die examen hebben gedaan voor Werker in het Groen niveau 1 zijn in allemaal geslaagd. Het examen Werker in het Groen bestaat uit 12 onderdelen, waarvan de examinator er 2 uitkiest. De overige onderdelen zijn afgenomen via het schoolexamen bijvoorbeeld: Snoeien. Het theoriedeel wordt mondeling afgenomen.

Binnen de Retail opleiding zijn zowel alle leerlingen op het Entree niveau als in debranche cursus geslaagd.

We feliciteren alle leerlingen en zijn ontzettend trots op jullie.