Op maandag 8 februari zijn helaas geen lessen in ons schoolgebouw vanwege de grootschalige gladheid die nog op maandag wordt verwacht. Deze lessen worden ook niet vervangen door online lessen. De online lessen die al gepland stonden gaan wel door volgens het rooster.

Op dinsdag is er een studiedag voor het personeel. Dan zijn de leerlingen vrij.

Op woensdag zijn er weer gewoon lessen volgens ons lockdown rooster.