Vandaag hebben we onze jaarlijkse Banendag gehouden voor de leerlingen van leerjaar 3.De leerlingen hebben kennis gemaakt met de verschillende branche-opleidingen die we aanbieden en met de verschille de beroepen die daarbij horen. Ook deden ze in praktische opdracht in de door hen gekozen richting.

Een aantal oud-leerlingen kwamen hun ervaring van de doorheen gemaakte keuzes vertellen. En lieten ook zien waar ze nu werken en leren. Heel leuk om hen weer eens te zien en vol enthousiasme te horen vertellen over hun werk!Deze banendag draagt bij om een keuze voor de branchecursus en waar ze willen stage lopen.