Gisteren zijn de leerlingen van leerjaar 1 op excursie geweest voor het vak Geschiedenis.
Zij waren te gast op Kamp Amersfoort waar zij een rondleiding kregen en waar hen verteld werd over de geschiedenis van het kamp en de gebeurtenissen in de Tweede Wereldoorlog.
Het was een indrukwekkende excursie voor iedereen.