Met ingang van dit schooljaar is De Baanbreker aangesloten op het Special Heroes programma, met als doelstelling om sport en bewegen nog meer aandacht te geven.

Samen met verenigingen, sportaanbieders en lokale overheden zorgen wij ervoor dat onze leerlingen in aanraking komen én blijven met verschillende sporttakken. Sport en bewegen geeft onze leerlingen meer zelfvertrouwen, meer zelfstandigheid en meer sociale interactie.

Trainers van sportclubs in de buurt komen in de gymlessen les geven om zo bekendheid te geven aan hun sport. Leerlingen die geïnteresseerd zijn kunnen via de trainers lid worden van de club of vereniging.

De bokslessen van trainer Jimmi waren de afgelopen weken een groot succes in leerjaar 1,2 en 3. Leerlingen hebben de drie lessen afgesloten met een certificaat!