Afgelopen 15, 16 en 17 mei hebben een aantal leerlingen van leerjaar 4 en 5 IVIO examen gedaan.
Er is geëxamineerd op Nederlands, Engels en rekenen op verschillende niveaus.
Het waren weer spannende uren. De ene leerling iets zenuwachtiger dan de anderen maar vooral allemaal heel gemotiveerd.
Over 6 weken komt de uitslag van de gemaakte examens binnen......