In de afgelopen week zijn er twee brieven verstuurd:

- De brief aan alle ouders/ verzorgers van leerjaar 1 over het brugklaskamp. 

- De brief aan alle ouders/ verzorgers van leerjaar 3 over Pretty Woman.