De kwaliteit van ons onderwijs blijkt uit de uitstroom van onze leerlingen naar werk of vervolgonderwijs. 

Onze cijfers voor uitstroom en voor bestendiging (of leerlingen na 2 jaar nog op een goede plek zitten) zijn zeer goed. 
Daarnaast toetsen wij elk leerjaar het niveau van onze leerlingen. Elke zes weken houden we individuele ontwikkelgesprekken met onze leerlingen. 
We ontwikkelen een heldere doorlopende leerlijn voor de uitstroomprofielen die wij aanbieden. 
Ook meten wij jaarlijks de tevredenheid van medewerkers, leerlingen, ouders en stagebedrijven en voeren we reflectiegesprekken. 

Wij zijn trots op al onze resultaten en delen daarom graag onze infographic op deze plek.

infographic svp debaanbreker 2019