Leerlingen in het praktijkonderwijs verschillen onderling sterk. Dit vraagt een pedagogisch klimaat, waarin tegemoet gekomen kan worden aan diverse leer- en ondersteuningsvragen.

We streven ernaar een schoolomgeving te creëren waarbinnen de leerling zich veilig en uitgedaagd voelt. Dat vraagt om het voortdurend zoeken naar afstemming tussen ruimte en vrijheid enerzijds en het bieden van structuur en grenzen anderzijds.

De school biedt onderwijs en begeleiding aan leerlingen die uitstromen richting arbeid (voor hen is de school vaak eindonderwijs) en/of richting een MBO-opleiding. Onze leerlingen hebben onderwijs nodig dat is afgestemd op hun beperkte cognitieve mogelijkheden. Consequente begeleiding, duidelijke instructie en heldere kaders zijn daarbij belangrijk. De school rust de leerlingen toe om met zelfvertrouwen een plek te vinden en te behouden op de arbeidsmarkt of om, wanneer zij dat kunnen en willen, met vertrouwen in zichzelf te kiezen voor een vervolgopleiding op het MBO.

Daarnaast bieden we leerlingen handvatten om vorm te geven aan hun zelfstandige woonsituatie, de invulling van hun vrije tijd en de wijze waarop ze een burger kunnen zijn in onze maatschappij.