De Leerlingeraad (LR) is er voor en door leerlingen. Leerlingen kunnen in de LR meepraten en beslissen over zaken die voor hen belangrijk zijn. Bijvoorbeeld over de inrichting van het schoolplein, de schoolregels en de organisatie van feesten.

De leerlingenraad vertegenwoordigt alle leerlingen op de school. . Er is een duidelijke taakverdeling, het bestuur van de leerlingenraad bestaat uit een voorzitter, vice-voorzitter en secretaris. De overige leden zijn Algemene Leden. Maandelijks komt LR bijeen om zaken te bespreken en plannen te maken. Deze worden vervolgens met de directie en de MR (medezeggenschapsraad) gedeeld, zodat er samen naar oplossingen en uitvoeringen gezocht kan worden.

Leerlingen uit alle klassen kunnen zich verkiesbaar stellen voor de LR. Per leerjaar wordt er een leerling benoemd. De zittingsduur is twee jaar. Aan het begin van het schooljaar worden er verkiezingen gehouden. Alleen de leerlingen uit fase 1 doen dat in januari. Zij krijgen eerst de tijd om kennis te maken met de school en met elkaar.

De leerlingenraad is de eerste groep waar je terecht kunt als je iets wilt veranderen of organiseren op school.

De leerlingenraad 2023-2024

Leerjaar 1 Vacature (wordt in januari 2024 vervuld)
Leerjaar 2 Quinten Tummers
Leerjaar 3 Amy Smit
Leerjaar 4 Guusje van Dijk (voorzitter)
Leerjaar 5 Damien Vesters (vice-voorzitter en secretaris)

Begeleiding: Dhr. Kersten