De leerlingenraad vertegenwoordigt alle leerlingen op de school.  
Ze is vooral een klankbord.
De leden van de leerlingenraad zijn gekozen door de leerlingen uit hun jaar.
Er is een duidelijke taakverdeling, het bestuur van de leerlingenraad bestaat uit een voorzitter, vice-voorzitter en secretaris. De overige leden zijn Algemene Leden.
Maandelijks komt de raad bijeen om zaken te bespreken en plannen te maken.

De leerlingenraad voert gesprekken met de schoolleiding om te vertellen wat er leeft bij de leerlingen en komt met adviezen of plannen voor de schoolleiding.
De leerlingenraad organiseert jaarlijks een schoolbrede campagne in samenwerking met het jongerenwerk in IJsselstein.

De leerlingenraad peilt de mening over bepaalde onderwerpen door in de klassen een onderwerp te bespreken, gesprekken met leerlingen te voeren of door een enquête af te nemen.
Door actief op onderzoek te gaan naar wat er leeft op school kan de leerlingenraad op een succesvolle manier plannen maken en deze realiseren.

De leerlingenraad is de eerste groep waar je terecht kunt als je iets wilt veranderen of organiseren op school.

De leerlingenraad 2019-2020

Leerjaar 1        Vacature
Leerjaar 2        Romaisae Belmouhand
Leerjaar 3        Melis Uslu
Leerjaar 4        Ruben Enders
Leerjaar 5        Vacature

Begeleiding: Mevr. Aalbers