Stap 1:  Door ouders ondertekend aanmeldformulier inleveren op De Baanbreker. 
Dit kunnen ouders zelf doen, of ze kunnen aan de basisschool vragen om dit formulier als bijlage in Onderwijs Transparant  (OT) te zetten.
Het aanmeldformulier wordt verstrekt door de basisschool.
Stap 2:  De dossiergegevens van de leerling (die de basisschool in OT heeft gezet) worden gecontroleerd op volledigheid. Als het dossier volledig is, ontvangt u binnen 6 weken bericht over plaatsing.
Stap 3:   inhoudelijke screening van het dossier op De Baanbreker.
Stap 4:  Bespreken in de PCL-LWOO/PRO (commissie van het Samenwerkingsverband Utrecht Zuid.)
Stap 5:   Intakegesprek met leerling en ouders/verzorgers op De Baanbreker waarbij ook de aanvraag voor de TLV-PRO wordt doorgesproken
Stap 6:  Bij toekenning van de TLV-PRO is de plaatsing definitief. U ontvangt hiervan bericht.

Voor zij-instromers, leerlingen die tijdens het schooljaar of in hogere leerjaren instromen kan een aanmeldformulier worden opgevraagd via het algemene telefoonnummer van school.