Op De Baanbreker maken wij gebruik van het leerlingbegeleidingssysteem Presentis. Hier kunt u bekijken hoe het gaat met uw zoon/dochter op onze school. Denk bijvoorbeeld aan startdocument (OPP) en groeidocument, belemmerende en bevorderende factoren, onderwijsbehoeften, voorlopig uitstroomperspectief, gespreksverslagen, doelen en portfoliobewijzen.

In de nabije toekomst komen wordt ons leerlingbegeleidingssysteem gevuld met nog meer onderdelen om u inzicht te geven in de ontwikkeling van uw zoon/dochter.

Hieronder vindt u de handleiding voor ouders/verzorgers voor Presentis.

Hand-out ouders