Lesgeld en schoolkosten voortgezet onderwijs
Onderwijs moet voor iedereen toegankelijk zijn. Daarom betalen ouders geen lesgeld voor het voortgezet onderwijs en krijgen leerlingen de meeste boeken van school.

Schoolboeken voortgezet onderwijs
De schoolboeken zijn op het voortgezet onderwijs gratis.

Schoolkosten en ouderbijdrage voortgezet onderwijs
Als school zijn wij genoodzaakt aan de ouders / verzorgers van de kinderen van De Baanbreker een financiële bijdrage te vragen. De financiële bijdrage zijn per fase verschillend. Deze bijdrage wordt gevraagd voor de huur van het kluisje, de cultuurkaart, materialen praktijkvak, materialen branchecursus, materialen bevo, vrije tijd, werkkleding en kamp en schoolreisjes.

U-pas IJsselstein en stichting Leergeld
Met de U-pas kunnen kinderen meedoen aan sportieve en culturele activiteiten en kunnen ook schoolkosten worden betaald. Voor meer informatie zie: https://www.u-pas.nl/ 
Stichting Leergeld kan bijdragen in de kosten van sportschoenen, werkschoenen voor school, een schoolreis of een laptop. Voor meer informatie zie: https://www.leergeldijsselstein.nl/

De vrijwillige ouderbijdrage 
In samenspraak met de oudergeleding van de Medezeggenschapsraad is de hoogte van de vrijwillige ouderbijdrage voor schooljaar 2021-2022 vastgesteld op €30,00. Uit deze bijdrage worden activiteiten bekostigd zoals schoolfeesten, sportdagen en thema avonden.
De kosten voor de kampen of uitjes bedragen dit jaar voor

 • Wij vragen dit jaar van de ouders voor de kampen en uitjes de volgende vrijwillige bijdrage:

  • fase 1 € 75,00
  • fase 2 € 15,00
  • fase 2 € 25,00
  • fase 3 buitenlandreis ongeveer € 200,00

Voor alle activiteiten geldt dat u van te voren een brief krijgt met de gegevens.

Aan het begin de van de zomervakantie ontvangt iedere leerling een brief waarin staat welke materialen de leerling dit schooljaar bij zich moet hebben.

Voor de leerlingen van fase 1 gaat het om de volgende materialen:

  • Pennen, (kleur)potlood, puntenslijper, gum, plakstift, rol plakband, schaar,  liniaal,1 grijs potlood, zwarte fineliner, kleurpotloden of stiften in een etui
  • 3 mappen 23 rings met tabbladen en 10 insteekhoezen
  • 1 map 4 rings
  • 5 snelhechters
  • 5 schriften / 1 rekenschrift (met hokjes)
  • 20 etiketten voor de werkboeken
  • Een tijdschriftencassette voor in de kluis
  • Een eenvoudige rekenmachine
  • ‘Oortjes’ voor computergebruik
  • Sportkleding en gymschoenen met witte zool

Voor de lessen Sport en bewegen zijn sportkleding en gymschoenen nodig.
Voor de lessen techniek en hout zijn werkschoenen nodig. 


Voor de leerlingen van fase 2 gaat het om de volgende materialen:

 • Pennen, (kleur)potlood, puntenslijper, gum, plakstift, rol plakband, correctievloeistof, schaar en liniaal
 • 1 map 4 rings met een set tabbladen
 • Een eenvoudige rekenmachine
 • ‘Oortjes’ voor computergebruik
 • Sportkleding en gymschoenen met lichte zool
 • Nette spijkerbroek en veiligheidsschoenen (S3) voor de arbeidstraining

Voor de lessen Sport en bewegen zijn sportkleding en gymschoenen nodig.
Voor de arbeidstraining stellen bedrijven de aanschaf van veiligheidsschoeisel (S3) verplicht. Het dragen van veiligheidsschoenen is voor de veiligheid van uw kind tijdens het leren werken. Het geeft uw zoon / dochter tevens een extra steun bij het lopen en staan.


Voor de leerlingen van fase 3 gaat het om de volgende materialen:

 • Pennen, (kleur)potlood, puntenslijper, gum, plakstift, rol plakband, correctievloeistof, schaar en liniaal
 • 1 map 4 rings met een set tabbladen
 • Een eenvoudige rekenmachine
 • ‘Oortjes’ voor computergebruik
 • Sportkleding en gymschoenen met lichte zool
 • Nette spijkerbroek en veiligheidsschoenen (S3) voor de arbeidstraining

Voor de lessen Sport en bewegen zijn sportkleding en gymschoenen nodig. Voor de arbeidstraining veiligheidskleding en veiligheidsschoenen.


Voor de leerlingen van fase 4 gaat het om de volgende materialen:

 • Een gevulde etui
 • 2 mappen 4 rings
 • gelinieerd papier met gaatjes 
 • Een eenvoudige rekenmachine
 • ‘Oortjes’ voor computergebruik
 • Een computermuis voor gebruik bij chromebook
 • Sportkleding en gymschoenen met witte zool

Een stagebedrijf kan de aanschaf van (veiligheids-) kleding / schoeisel verplicht stellen. Dit verschilt per branche.
Voor de lessen Sport en bewegen zijn sportkleding en gymschoenen nodig. 

  jaar 1 jaar 2 jaar 3 jaar 4 jaar 5
 Vrijwillige bijdrage  € 30,00  € 30,00  € 25,00  € 20,00   € 10,00
           
 Schoolkosten          
 materialen praktijkvakken  € 15,00  € 15,00  € 15,00    
 gebruik kleding praktijkvakken  € 5,00  € 5,00  € 5,00  € 5,00  € 5,00
 materialen branchecursus        € 15,00  
 materialen bevo  € 5,00  € 5,00      
 vrije tijd  € 5,00  € 5,00  € 5,00    
           
 Kamp / schoolreisje  € 75,00  € 15,00  € 35,00  € 200,00 €  200,00