Lesgeld en schoolkosten voortgezet onderwijs
Onderwijs moet voor iedereen toegankelijk zijn. Daarom betalen ouders geen lesgeld voor het voortgezet onderwijs en krijgen leerlingen de meeste boeken van school.

Schoolboeken voortgezet onderwijs
De schoolboeken zijn op het voortgezet onderwijs gratis.

Schoolkosten en ouderbijdrage voortgezet onderwijs
Als school zijn wij genoodzaakt aan de ouders / verzorgers van de kinderen van De Baanbreker een financiële bijdrage te vragen. De financiële bijdrage zijn per fase verschillend. Deze bijdrage wordt gevraagd voor de huur van het kluisje, de cultuurkaart, materialen praktijkvak, materialen branchecursus, materialen bevo, vrije tijd, werkkleding en kamp en schoolreisjes.


De vrijwillige ouderbijdrage 
In samenspraak met de oudergeleding van de Medezeggenschapsraad is de hoogte van de vrijwillige ouderbijdrage voor schooljaar 2019-2020 vastgesteld op €30,00. Uit deze bijdrage worden activiteiten bekostigd zoals schoolfeesten, sportdagen en thema avonden.
De kosten voor de kampen of uitjes bedragen dit jaar voor

 • fase 1 € 75,00
 • fase 2 € 15,00
 • fase 2 € 25,00
 • fase 3 buitenlandreis ongeveer € 200,00

Voor alle activiteiten geldt dat u van te voren een brief krijgt met de gegevens.

Aan het begin de van de zomervakantie ontvangt iedere leerling een brief waarin staat welke materialen de leerling dit schooljaar bij zich moet hebben.

Voor de leerlingen van fase 1 gaat het om de volgende materialen:

 • Pennen, (kleur)potlood, puntenslijper, gum, plakstift, rol plakband, correctievloeistof, schaar en liniaal
 • Een Nederlandstalige agenda (2019-2020)
 • 2 mappen 23 rings met tabbladen en een set showmappen
 • Een set snelhechters
 • Een set schriften
 • Een tijdschriftencassette voor in de kluis
 • Een eenvoudige rekenmachine
 • ‘Oortjes’ voor computergebruik
 • USB-stick

Voor de lessen Sport en bewegen zijn sportkleding en gymschoenen nodig.


Voor de leerlingen van fase 2 gaat het om de volgende materialen:

 • Pennen, (kleur)potlood, puntenslijper, gum, plakstift, rol plakband, correctievloeistof, schaar en liniaal
 • Een Nederlandstalige agenda (2019-2020)
 • 2 mappen 4 rings met tabbladen en een set showmappen
 • Een set snelhechters
 • Een eenvoudige rekenmachine
 • Een tijdschriftencassette voor in de kluis
 • ‘oortjes’ voor computergebruik
 • USB-stick

 Voor de lessen Sport en bewegen zijn sportkleding en gymschoenen nodig.


Voor de leerlingen van fase 3 gaat het om de volgende materialen:

 • Pennen, (kleur)potlood, puntenslijper, gum, plakstift, rol plakband, correctievloeistof, schaar en liniaal
 • Een Nederlandstalige agenda (2019-2020)
 • 2 mappen 4 rings met tabbladen en een set showmappen
 • Een set snelhechters
 • Een eenvoudige rekenmachine
 • Een tijdschriftencassette voor in de kluis
 • ‘Oortjes’ voor computergebruik
 • USB-stick

Voor de lessen Sport en bewegen zijn sportkleding en gymschoenen nodig. Voor de arbeidstraining veiligheidskleding en veiligheidsschoenen.


Voor de leerlingen van fase 4 gaat het om de volgende materialen:

 • Pennen, (kleur)potlood, puntenslijper, gum, plakstift, rol plakband, correctievloeistof, schaar en liniaal
 • Een Nederlandstalige agenda ( 2019-2020)
 • 2 mappen 4 rings met tabbladen
 • Een set showmappen
 • Een set snelhechters
 • Een eenvoudige rekenmachine
 • ‘Oortjes’ voor computergebruik
 • USB-stick

Voor de lessen Sport en bewegen zijn sportkleding en gymschoenen nodig. Voor stageleerlingen kan een bedrijf de aanschaf van (veiligheids-) kleding en (veiligheids-) schoenen verplicht stellen.