Ondersteuningsteam
Wanneer een leerling meer nodig heeft dan de dagelijkse begeleiding en ondersteuning die mentoren en docenten aan alle leerlingen bieden, wordt de leerling -na overleg met ouders- aangemeld en besproken in het ondersteuningsteam. Hier wordt bekeken hoe passend onderwijs aan de leerling geboden kan (blijven) worden. Het team bestaat uit:

zorgcoördinator: M. de Hoog Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
orthopedagoog: P. Verwer Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
schoolmaatschappelijk werk / contactpersoon seksuele intimidatie: M. Tomassen Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Begeleider extra steun: M. Gerlach Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
vertegenwoordiger van Geynwijs Nieuwegein (bij aanvraag)
vertegenwoordiger van Jeugdteam IJsselstein (bij aavraag)
leerplichtambtenaar (bij aanvraag)
schoolarts (bij aanvraag)

Zorgcoördinator
De zorgcoördinator heeft een spilfunctie in de interne ondersteuningsstructuur van de school en heeft tot taak de leerlingenzorg op school in goede banen te leiden. De zorgcoördinator adviseert bij het verbeteren van de ondersteuningsstructuur en ziet toe op de uitvoering van de ondersteuning zoals die is afgesproken. De zorgcoördinator heeft zowel oog voor de preventieve als de curatieve ondersteuning binnen de school. De zorgcoördinator maakt deel uit van het MT en is het eerste aanspreekpunt voor het ondersteuningsteam, leerplicht, schoolarts en de aanmelding van nieuwe leerlingen (zij-instroom).

Orthopedagoog
Indien extra ondersteuning nodig is op het gebied van gedrag, werkhouding of sociaal-emotionele ontwikkeling komt de orthopedagoog in beeld. Door middel van gesprekken, observaties en/of gedragsvragenlijsten wordt gekeken of de hulp direct binnen school geboden kan worden, onder andere in de vorm van een extra steun arrangement, of dat er een extra steun arrangement of externe hulpverlening moet worden ingezet. Ouders worden bij dit traject betrokken. Daarnaast is de orthopedagoog het eerste aanspreekpunt voor de aanmelding van nieuwe leerlingen (onder-instroom).

Begeleider extra steun 
Extra steun is gericht op individuele leerlingen, soms voor een groepje leerlingen en in een uitzonderlijk geval een hele groep. Het gaat om sociaal emotioneel intensieve hulpvragen, waarbij er behoefte is aan een extra interventie. Voorbeelden van interventies zijn individuele coachgesprekken, extra begeleiding in de arbeidstraining of stage of deelname aan een SOVA-training.

Schoolmaatschappelijk werk
Als er zich problemen voordoen op school, in de thuissituatie of vrije tijd kunnen ouders en/of leerlingen een beroep doen op de schoolmaatschappelijk werker. Zij zoekt samen met de leerling en/of de ouder(s) naar oplossingen of wijst de weg naar externe instanties die kunnen helpen bij het probleem.