Veiligheidsbeleid De Baanbreker
Iedere school in Nederland moet over een veiligheidsplan beschikken. Dit veiligheidsplan is veelomvattend. Hierin is het beleid van de school geformuleerd op het terrein van agressie en geweld, seksuele intimidatie, discriminatie en pesten op het werk. Ook het beleid op de  terreinen sociale veiligheid en de fysieke veiligheid (RI&E) worden hierin benoemd.

De verschillende terreinen die aan de orde komen zijn:

 • Fysiek ingrijpen bij crisisgedrag
 • Gebruik van lockers
 • Gedragscode medewerkers
 • Gedragscode ouders
 • Informatieplicht gescheiden ouders
 • Interne vertrouwenspersoon
 • Internetgebruik op school
 • Kindermishandeling
 • Klachtenregeling onderwijsgeschillen
 • Leerling Reglement
 • Social media
 • Sociale veiligheid
 • Time-out, schorsing en verwijdering 

Bekijk hieronder de afzonderlijke thema's:


Het hele veiligheidsplan kunt u in dit document lezen:

Veiligheidsplan.pdf